Loading...

Hz. Azrail Neden Ölüm Meleği Oldu?


                                       
Hz.Azrail Neden Ölüm Meleği Oldu?
AZRAİL VE H.Z ADEM

Azrail ve Hz.Adem’in Yaratılması


Hz. İdris (Aleyh’is Selam)’ın kitabında Hz. Adem’in yaratılışı hakkında şöyle nakledilir:Allah yeryüzüne kendisinden bir varlık yaratacağını onların bazılarının isyankar olacağını söylediğinde yeryüzü titredi ve kendisinden ona isyan edecek ve cehenneme gidecek varlıklar yaratmamasını istedi.

Adem’in yaratılması için gereken mayayı almak için Cebrail yeryüzüne indi.Yeryüzü bin bir dille ağlayıp figan ederek Cebrail’i Allah’a yemin vererek kendisinden maya almamasını istedi.Cebrail de aynı dille Allah’a yalvarınca Allah geri dönmesini emretti.

Allah (c.c) Mikail’e Hz. Adem’in mayasını alması için yeryüzüne inmesini emretti.Yeryüzü yine titredi ve Cebrail’e döktüğü dilleri dökerek ondan bir şey almamasını istedi.Mikail de Allah’a aynı şekilde yalvarınca Allah onun da dönmesini emretti.

Daha sonra İsrafil’e Adem’in mayasını almak üzere yeryüzüne inmesini emretti.Ancak yeryüzüne inmesini emretti.Ancak yeryüzü yine titreyerek kendisinden bir şey almamasını istedi.Allah onunda geri dönmesini emretti.Daha sonra Azrail’e Adem’in mayasını almak üzere yeryüzüne inmesini emretti.Azrail yeryüzüne inince yeryüzü yine titreyip feryatlar, figanlar etmeye, kendisinden bir şey almaması için yalvarmaya başladı.


Azrail şöyle dedi:Allah bana bir görev verdi.Onun verdiği emri yerine getirirken senin sevinmen ya da kederli olmana dikkat etmem.
Daha sonra bir avuç toprak alarak göğe yükseldi.

Allah (c.c) ona şöyle buyurdu:Sen, yeryüzü istemese de bir avuç toprak aldın geldin.Bu nedenle bu günden itibaren kıyamet gününe kadar insanoğlununruhunu almak için seni görevlendiriyorum.Bihar’ul Envar c.11 s.120, sa’d’us Suud s.33

Hz. İmam Ali (Aleyh’is Selam) Hz. Adem’in yaratılışı hususunda şöyle buyuruyor:Allah Hz. Adem’i yaratmak istediği zaman Cebrail’e yeryüzüne inerek bir avuç toprak almasını emretti.Cebrail yeryüzüne inmeden önce melun İblis yeryüzüne gelerek şöyle söyledi:”Allah senden bir varlık yaratmak daha sonra da onu cehennem ateşiyle yakmak istiyor.Melekler sana bu iş için geldiklerinde onlara:Benden cehennem ateşinin de nasibi olacağı bir şey almamanız için sizden Allah’a sığınıyorum” demesini istedi.Cebreil yeryüzüne indi ama bir şey alamadan geri dönerek şöyle arz etti:İlahi! Yeryüzü benden sana sığındı.Ben de bir şey almadan geri döndüm.Allah Mikail’i gönderdi.Ama o da eli boş döndü.Daha sonra İsrafil’i gönderdi ama o da eli boş döndü.

Allah (c.c) Azrail’i bu iş için görevlendirdi.Azrail yeryüzünün sözleri karşısında şöyle buyurdu:”Allah’ın emrine itaatsizlik etmekten O’nun izzetine sığınırım.”Daha sonra dağların başından, ovalardan, beyaz, siyah, kırmızı, sert ve yumuşak topraklardan birer avuç aldı.Bu nedenle insanların ahlak ve ciltlerinin rengi beyaz, siyah, sarı olarak birbirinden farklıdır.

Azrail onları alıp dönünce Allah (c.c) ona şöyle buyurdu:Yeryüzü sana benden sığınmadı mı?

Azrail: Sığında ama ben ona itina etmedim.

Allah (c.c) neden sende diğer melekler gibi ona acımadın? diye sordu.

Azrail:Ey Sahibim!Benim için sana itaat etmek ona acımaktan daha önceliklidir.

Allah (c.c) şöyle buyurdu:Biliyorum, yeryüzünden peygamberler, enbiya, Salih insanlar ve diğer insanları yaratmak istiyorum.Seni de onların canını almak için görevlendiriyorum.

Azrail bunu duyunca ağlamaya başladı.Allah (c.c) neden ağladığını sorunca şöyle cevap verdi:Eğer onların canını ben alacaksam hiçbirisi beni sevmeyecek.

Allah (c.c) şöyle buyurdu:Üzülme ben onların ölümleri için çeşitli sebepler yaratacağım bütün ölümleri sana değil o sebeplerden bilecekler.(Bihar’ul envar c.15 s.31,El-Envar s.11)


Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890