Loading...

Lut Kavmi-İbretlik


Mutlaka Okuyun Ve İbret Alın Arkadaşlar Ben Çok Etkilendim Hepsini Okumsanızda Okuyun Başlarını...

Lut Kavmi

Lut Kavmi, M.Ö. 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş kavim.

Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin Eski Ahit'te adı geçen Sedom olduğu kesinlik kazanmıştır.

Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur'an'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat'da Sedom şehrinin de böyle bir akibete uğramış olması Lut Kavmi'nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir.

Lut Kavminin helak oluş sebebi

Lucas van Leyden (Lut Kavmi'nin yok oluş tasviri)

Kur’ân-ı Kerîm ve Tevratta bu kavimin helak oluşunun sebebinin bu kavmin peygamberine itaat etmemesi ve eşcinsel oluşudur. İslam dininde eşcinsellik livata olarak adlandırılır. Ve hadis-i şeriflerde livata'nın hoş olmayan bir iş olduğu bildiriyor.

(Livata yapan melundur.) [İ.Ahmed]

(Hanımı ile livata eden melundur.) [Şir’a]

(Bir erkek veya kadının dübüründen ilişkiye girene Allah rahmet etmez.) [Tirmizi]

Aynı şekilde Tevratta da eşcinsellik hoş karşılanmıyor. Ve Tevratta da eşcinselliğin kötü bir iş olduğu bildiriliyor.

Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir. (Tekvin 18:22)

Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. (Levililer 20:13)

Kur’ân-ı Kerîm'de Lut Kavminin helak oluş sebebi şu ayetlerle açıklanır.

Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık; Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte Biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. (Kamer Suresi, 33-36)

Lut da; hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' yapıyorsunuz. Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?" Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: "Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah'ın azabını getir" demek oldu. (Ankebut Suresi, 28-29)

Kur’ân-ı Kerîm'de Lut Kavmi

Kur’ân-ı Kerîm'e göre Lut Kavmi o güne kadar yapılmayan eşcinselliği uyguluyordu. Lut peygamber kavmine bunu bırakmalarını ve Allah'a itaat etmelerini söylediklerinde onlar bunu yalanlamışlar ve eşcinselliğe devam etmişlerdir. Bunun sonucunda ise kavim helak edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm'de Lut Kavmi'nin nasıl helak olduğuna dair birçok ayet bulunmaktadır.

Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. "İşte azabımı ve uyarmamı tadın." Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararını kılmış bir azab yakalayıp-bastırıverdi. (Kamer Suresi, 37-38)

Allah, yakışıklı erkek kılığına girmiş iki melek gönderdi. Melekler ilk önce İbrahim peygamberin daha sonra Lut peygamberin yanına gitmişlerdi. Elçileri tanımayan Lut peygamber onları görünce endişeye kapıldı. Elçi melekler kavmin helak olacağını haber vermek için gönderilmişlerdi.

Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman, onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: "Bu, zorlu bir gün" dedi. (Hud Suresi, 77)

(Lut) Dedi ki(gelen elçilere): "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz." (Elçiler)"Hayır" dediler. "Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin." Ve onlara şu emri verdik: "Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir." (Hicr Suresi, 62-66)

Bu sırada kavim Lut peygamberin evinde yakışıklı erkeklerin olduğunu öğrenip evin etrafını kuşatmışlardı. Kavmin bunu öğrenmesinin sebebi ise Lut peygamberin karısının o kavme haber yetiştirmesiydi. Lut peygamber'in karısı da kavme uyan biriydi bu yüzden Allah onu da helak etmiştir.

Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır. (Hicr Suresi, 59-60)

Kavim orada bulunan erkeklerle birlikte olmak istiyordu. Kavim evin kapısını iyice zorlamıştı. Cebrâil melek ;“Ey Lut kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler” dedi. Lut peygamber kapıyı açıp geriye çekildi. Bunun üzerine kapı açıldı ve kavim içeriye tam girerken gözleri kör oldu.

“Lut’tan kavmi, misâfir melekleri istediler! Hemen biz onların gözlerini kör ettik. (Anadan doğma gibi kör oldular) işte azâbımı ve tehditlerimin âkıbetini tadın dedik.” (Kamer Suresi, 37)

“Nihâyet onları güneşin doğma vaktinde korkunç gürültü yakalayıverdi. Hemen şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de çamurdan pişmiş taş yağdırdık. Elbette bunda keskin anlayışlılar için ibret alâmetleri var.” (Hicr Suresi 73-74-75)

Tevratta Lut Kavmi [değiştir]

Hartmann Schedel motifi 1493 (Kavmin yok oluşu ve Lut'un karısının tuz direğine dönüşmesi)

Yahudi kaynaklarında Sedum beldesi Sodom ismiyle geçer. Sodom ve Gomorra Tevrat'ta Havza şehirleri olarak geçer.

"Abram, Kenan diyarında oturdu ve Lut, havza şehirlerinde oturdu. Ve Sodom'a doğru çadır kurardı. Ve Sodom halkı kötü ve Rabb'e karşı çok günahkardılar." (Tekvin 13:12)

Havza'nın beş şehrinin isimleri şunlardır: Sodom, Gomorra, Zoar, Admah ve Zeboim. Öyle görünüyor ki Havza şehirleri bulundu. Arkeolojik deliller, bu beş şehrin kalıntılarının, Tevrat'ta yer alan havza şehirleri olduğunu destekler niteliktedir. Bu, beş erken bronz çağı şehrinin, beş Havza şehri olduğunu tanımlamaya çalışırken, çok farklı disiplinler kullanılmıştır. Bunlar arasında; arkeoloji bilimi, jeoloji bilimi, tohum araştırmaları yer almaktadır. Tekvin 13:10'da, peygamber Lut'un seçtiği bölgenin, tarifi yapılıyor.

"Ve Lut gözlerini kaldırdı ve bütün Erden Havzası'nı, Sodom ve Gomorra'yı, Rab helak etmeden evvel, Rabb'in bahçesi gibi, Tsoara giderken, Mısır diyarı gibi, her yerde suyun bol olduğunu gördü."

Tevrat'ta, Tesniye'nin 32:32 bölümünde de, Sodom'un üzümlerine gönderme yapılır.

"Çünkü onların asması, Sodom asmasından ve Gomorra tarlalarındandır. Onların üzümü öd üzümleridir. Salkımları acıdır."

"Ve Lut, Tsoar'a geldiği zaman, güneş yer üzerinde doğmuştu. Ve Rab, Sodom üzerine ve Gomorra üzerine, Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve o şehirleri, ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini, ve toprağın nebatını altüst etti. Ancak, karısı onun arkasından geriye baktı. Ve bir tuz direği oldu." (Tekvin 19:23-26)


VİKİPEDİDEN ALINTIRIDIR...


Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890